DESA Unicum

Klient

Dom Aukcyjny DESA Unicum

Zadanie

Całoroczne działania komunikacyjne dla DESA Unicum, podniesienie jakości i ilości publikacji w mediach mające skutkować zwiększeniem obrotów na aukcjach. Podniesienie świadomości inwestorów w zakresie rynku sztuki.

Działania

Przygotowanie raportów dotyczących biznesowego aspektu zakupu dzieł sztuki i ich dystrybucja w mediach. Indywidualne działania dla każdej aukcji z uwzględnieniem jej specyfiki, w tym aktywności do tej pory niepodejmowane przez klienta, m.in. śniadania prasowe, eksperckie oprowadzania po wystawach przedaukcyjnych, spotkania dla szerokiej publiczności.

 

Efekty

Wyłącznie w sezonie zimowym Dom Aukcyjny DESA Unicum zanotował kilka rekordów. 2,3 miliona złotych to absolutny rekord sprzedaży dzieła sztuki współczesnej w Polsce – tyle zapłacono w grudniu za „Detal 3 065 461 - 3 083 581” Romana Opałki. Dwa tygodnie wcześniej najlepszy wynik w historii kraju osiągnął obraz autorstwa zagranicznego twórcy – Victora Vasarely'ego. Jego praca „Zig-Zag” została kupiona za ponad 1,2 miliona złotych. Kolejny rekord zanotował sam Dom Aukcyjny DESA Unicum. W 2015 roku obrót na zimowych aukcjach sztuki współczesnej w DESA Unicum wyniósł 14 milionów złotych. W 2016 roku już ponad 20 milionów. Znaczące wzrosty zanotowano także w innych segmentach, m.in. na Aukcjach Młodej Sztuki, Aukcjach Rzeźby oraz aukcjach specjalnych. „Ptak” Aliny Szapocznikow sprzedany za niemal 2 miliony złotych został najdroższą rzeźbą w Polsce. Ogólnie liczba kupujących zwiększyła się o 20% w porównaniu z rokiem 2015. Liczba doniesień medialnych została zwiększona 3-krotnie. W efekcie klient powierzył Business & Culture obsługę swojej drugiej marki – DESA Modern, a także działania w social media dla obu podmiotów.