Młyny Rothera – badanie dotyczące przyszłych kulturalnych funkcji

Klient

Nizio Design International

Zadanie

Przeprowadzenie badania mającego wskazać najbardziej potrzebne i uzasadnione społecznie i ekonomicznie funkcje kompleksu dawnych Młynów Rothera w Bydgoszczy.

Działania

Trzyetapowe badanie oparte na analizie danych, jak i stu pogłębionych wywiadach z ekspertami.

Efekty

Stworzenie dokumentu badawczego, który stał się podstawą koncepcji archiketoniczno-funkcjonalnej nowego, unikatowego w skali kraju obiektu kulturalnego mającego powstać w Bydgoszczy. Znalezienie funkcji dla obiektu o powierzchni ponad 22 tys. metrów kwadratowych, które uwzględniają zależności kulturowe i historyczne, ale także zapotrzebowanie społeczne, turystyczne czy uzasadnienie ekonomiczne.