Park Rekreacyjny Zoom Natury

Klient

Nizio Design International

Zadanie

Promocja w mediach polskich i międzynarodowych projektu Park Rekreacyjny Zoom Natury.

Działania

Indywidualne działania media relations skierowane do mediów architektonicznych w Polsce i na świecie wsparte aktywnościami w social media targetowanymi do grup ekspertów i dziennikarzy. Zgłoszenie projektu do międzynarodowych konkursów.

Efekty

Publikacje w najważniejszych międzynarodowych mediach poświęconych architekturze i designowi, a także w czołowych mediach architektonicznych działających na rynkach lokalnych (w Polsce i innych państwach). Wśród opisujących projekt mediów o globalnym zasięgu znalazły się do tej pory m.in. Frame, Domus, portale worldarchitecture.org, divisare.com, archello.com. O Zoomie Natury informowały także wiodące krajowe magazyny i serwisy z poszczególnych państw, m.in. rosyjskie Archinoviosti, koreańskie AN News, ukazujący się w Czechach i na Słowacji A+D Magazin. Projekt jest omawiany szeroko przez polskie media, zarówno branżowe (np. Architektura Murator, Świat Architektury, Domo+, Builder, bryla.pl), jak i lifestylowe oraz informacyjne (np. Trójka Polskie Radio, onet.pl, Polska The Times, National Geographic, Voyage).