Sezon Kultury Nadrenii Północnej-Westfalii

Klient

Ministerstwo Kultury Landu Nadrenia Północna-Westfalia 

Zadanie

Prezentacja i promocja dorobku kulturowego niemieckiego landu Nadrenia Północna-Westfalia. Promocja poszczególnych wydarzeń Sezonu Kultury Nadrenii Północnej-Westfalii. Współorganizacja otwarcia Sezonu w Operze Narodowej. Produkcja materiałów reklamowych. 

Działania

Opracowanie strategii komunikacji dla całego projektu; opracowanie koncepcji dodatku redakcyjnego poświęconego kulturze Nadrenii Północnej-Westfalii do tygodnika „Polityka”; media relations i działania w social media.

Efekty

Ponad 1500 publikacji dotyczących Sezonu Kultury Nadrenii Północnej-Westfalii. Zwiększenie pozytywnego odbioru landu w Polsce i zerwanie ze stereotypem kojarzącym go wyłącznie z przemysłem ciężkim. Obecność w mediach ogólnopolskich zarówno niszowych wydarzeń z dziedziny muzyki poważnej czy industrialnej, jak i opery, wystaw sztuki pięknej. Silna obecność wszystkich wydarzeń w mediach regionalnych. Kilkadziesiąt tysięcy uczestników wydarzeń w kilkunastu polskich miastach. Ekwiwalent reklamowy działań – ponad 2 000 000 PLN.